KOSZTORYSY

Jedną ze specjalności Technoconsult jest wykonawstwo kosztorysów prac budowlanych budownictwa ogólnego we wszystkich branżach oraz kosztorysy instalacji i sieci. Nasi kosztorysanci posiadają ukończone kursy kosztorysowania I i II stopnia z zastosowania programów Athenasoft.

Zakres usług:

  • kosztorysowanie prac budowlanych
  • kosztorysowanie instalacji instalacji i sieci
  • przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych na podstawie dokumentacji lk
  • kosztorysy inwestorskie na podstawie dokumentacji lub w oparciu o wcześniejszy przedmiaru robót relizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztorysy „ślepe”
  • kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji.
  • kosztorysy powykonawcze
  • zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji
  • sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów
  • aktualizacja wyceny kosztorysu

Kosztorysy są wykonywane przy pomocy programu Norma firmy Athenasoft, na podstawie cenników SEKOCENBUD.

Oferujemy również wykonawstwo specyfikacji realizacji robót budowlanych.