WZORY UMÓW

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi wzorami umów.

Działamy w sposób uczciwy i przejrzysty. Dlatego jeszcze przed podjęciem współpracy, mieszkańcy i zarządy wspólnot oraz właściciele nieruchomości komercyjnych mają całkowity wgląd do opracowanych przez nas wzorów umów.

Jesteśmy blisko Mieszkańców!