BLISKO MIESZKAŃCÓW

Realizujemy kompleksową, rzetelną i profesjonalną obsługę nieruchomości prywatnych, a także korporacyjnych. Zarządzanie nieruchomościami wykonuje doświadczony zespół licencjonowanych zarządców, zapew­niając spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie oraz bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców nieruchomości przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Na bieżąco konsultujemy wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem nieruchomości.

więcej...

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE

Gwarantujemy najwyższą jakość sprzątania terenów wspolnot.

więcej...

KOSZTORYSY

Wykonujemy kosztorysy prac budowlanych oraz instalacji i sieci.

więcej...

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Oferujemy pełną obsługę inwestycji w zakresie projektowania i architektury.

więcej...